Şartlar ve Koşullar

Üyelik Sözleşmesi

www.mustafaekici.com.tr web sitesini ziyaret ederek ve/ya www.mustafaekici.com.tr  web sitesi Üyesi olarak, www.mustafaekici.com.tr  web sitesinin kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve www.mustafaekici.com.tr  web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.
www.mustafaekici.com.tr  web sitesine giriş yapılması bu koşulların dikkatlice okunduğu ve aynen kabul edildiği ve bunlara aykırı davranışların sadece kullanıcı için hukuki ve cezai sorumluluklar gerektireceğini anladıklarını kabul anlamına gelir. Eğer herhangi bir kullanıcı bu koşulları kabul etmiyorsa, siteye giriş ve yararlanma hakkı bulunmamaktadır.
1. Sözleşmenin onaylanması
www.mustafaekici.com.tr  web sitesi üyesi olmak istiyorsanız, önce kayıt formunu doldurmanız ve www.mustafaekici.com.tr  web sitesi üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kararınıza göre üyelik formunun altında bulunan (sözleçmeyi okudum ve tüm şartları kabul ediyorum) kutusunu işaretleyerek üyelik kaydını onaylayınız.
2. Hizmetlerin tanımı
www.mustafaekici.com.tr  web sitesi sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında değişik servisler (haber, ajandam, vb.) sunar.
3. www.mustafaekici.com.tr web sitesi üyelik sistemi ve gizlilik ilkesi
www.mustafaekici.com.tr  web sitesi üyesi kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” ve “şifre”ye sahip olur. “Kullanıcı adı” üyeye özeldir ve aynı  “kullanıcı adı” iki farklı üyeye verilmez.
Kullanıcı adınız aynı zamanda blog adınız olacağı için özenle seçmenizde fayda vardır.
“Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. www.mustafaekici.com.tr  web sitesi, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler üyenin onayı alınmadan başka üyelere açılmaz. Kullanıcının www.mustafaekici.com.tr  web sitesi üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır.
4. Üye’nin yükümlülükleri
Üye www.mustafaekici.com.tr  web sitesi servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, www.mustafaekici.com.tr  web sitesi tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının www.mustafaekici.com.tr  tr web sitesine ait olduğunu, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp, dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını,
www.mustafaekici.com.tr  web sitesi servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, www.mustafaekici.com.tr  tr web sitesi ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve www.mustafaekici.com.tr  web sitesinin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
www.mustafaekici.com.tr  web sitesi ortamında site geneline zarar verecek veya ekoses, ekoses.com veya www.mustafaekici.com.tr  web sitesini başka sitelerle mahkemelik duruma getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını,
www.mustafaekici.com.tr  web sitesi tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere özel bilgilerin yer alabileceğini ve bu sebeple www.mustafaekici.com.tr  web sitesi’nin sorumlu olmayacağını,
Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan www.mustafaekici.com.tr  web sitesinin sorumlu olmayacağını,
www.mustafaekici.com.tr  web sitesinde sunulan hizmetlere www.mustafaekici.com.tr  web sitesi tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda www.mustafaekici.com.tr  web sitesinin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
Üye verilerinin www.mustafaekici.com.tr  web sitesinin ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü www.mustafaekici.com.tr  web sitesinin sorumlu olmayacağını,
Tehdid edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,
Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
www.mustafaekici.com.tr  web sitesi servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı www.mustafaekici.com.tr  web sitesinden tazminat talep etmemeyi,
www.mustafaekici.com.tr  web sitesinden  izin almadan www.mustafaekici.com.tr  web sitesi servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
www.mustafaekici.com.tr  web sitesinin, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
Kurallara aykırı davrandığı takdirde www.mustafaekici.com.tr  web sitesinin gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
www.mustafaekici.com.tr  web sitesinin, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
Üye “kullanıcı” adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlardan sorumlu olacağını,
Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu,
Kabul ve taahhüt etmiştir.
5. www.mustafaekici.com.tr   web sitesine verilen yetkiler
www.mustafaekici.com.tr  web sitesi herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.mustafaekici.com.tr  web sitesinin üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. www.mustafaekici.com.tr  web sitesi, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.
www.mustafaekici.com.tr  web sitesi, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.
www.mustafaekici.com.tr  web sitesi, üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:
Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda
Üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda
Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda
www.mustafaekici.com.tr  web sitesi üyelerin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. İhtiyaca göre kotaları arttırma ve azaltma yetkisini saklı tutar.
www.mustafaekici.com.tr  web sitesi üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı www.mustafaekici.com.tr  web sitesi sorumlu tutulmayacaktır.
www.mustafaekici.com.tr  web sitesi kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
www.mustafaekici.com.tr  web sitesi üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya, web sayfası gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, resim vb. Eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde www.mustafaekici.com.tr  web sitesi tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, www.mustafaekici.com.tr  web sitesinden telif ve benzeri hiç bir ücret talep etmeyecektir.
www.mustafaekici.com.tr  web sitesi üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.
www.mustafaekici.com.tr  web sitesi, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden www.mustafaekici.com.tr  web sitesi’in sorumlu olmadığını kabul eder.
www.mustafaekici.com.tr  web sitesi, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman www.mustafaekici.com.tr  adresinde bulabilir ve okuyabilirler. Servisler ile ilgili değişiklikler site içerisinde duyurulacaktır ve gerektiğinde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması istenecektir.
www.mustafaekici.com.tr  web sitesi üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. www.mustafaekici.com.tr  web sitesi ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.
6. www.mustafaekici.com.tr  web sitesi kayıtlarının geçerliliği
Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda www.mustafaekici.com.tr  web sitesi’in defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten www.mustafaekici.com.tr  web sitesi kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7. Uygulanacak Hükümler
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek itilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK ve sair) uygulanacaktır.
9. Yürürlük
Kullanıcı kayıt formunu doldurup formun altında bulunan “sözleşmeyi okudum ve tüm şartları kabul ediyorum” kutusunu işaretleyerek  “onlayla”  butonunu  tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
10. Fesih
www.mustafaekici.com.tr web sitesi dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.
11. Taraflar
a) www.mustafaekici.com.tr   internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Mimar Sinan Mahallesi Karadeniz Caddesi No:152/20 Maltepe Düzü Mevkii Paşaköy-Sultanbeyli/İstanbul adresinde mukim Delüks Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle “Mustafa Ekici” olarak anılacaktır).
b) www.mustafaekici.com.tr   internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)
12. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu Mustafa Ekici’nın sahip olduğu internet sitesi www.mustafaekici.com.tr  ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
13. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
13.1. Üye, www.mustafaekici.com.tr   internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Mustafa Ekici’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
13.2. Üye, Mustafa Ekici tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Mustafa Ekici’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Mustafa Ekici’nin sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
13.3. Üye www.mustafaekici.com.tr   internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
13.4. Üye, www.mustafaekici.com.tr   internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
13.5. www.mustafaekici.com.tr   internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Mustafa Ekici’le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Mustafa Ekici’nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
13.6. Mustafa Ekici, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.mustafaekici.com.tr   internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Mustafa Ekici’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
13.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
13.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Mustafa Ekici’ninı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Mustafa Ekici’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesinee uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
13.9. Mustafa Ekici’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Mustafa Ekici’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.
13.10. www.mustafaekici.com.tr   internet sitesi yazılım ve tasarımı Mustafa Ekici mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar  üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
13.11. Mustafa Ekici tarafından www.mustafaekici.com.tr   internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve İnternet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
13.12. Mustafa Ekici kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Mustafa Ekici, üyenin www.mustafaekici.com.tr   internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
13.13. Mustafa Ekici’ye üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Mustafa Ekici ve Doğan Online (DOL) iştiraki olan tüm şirketler tarafından  kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.  Üye, Mustafa Ekici’ye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin  yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, DOL  iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Mustafa Ekici ve DOL iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece  üyeliği sona erdiğinde de  verilerin toplanmasına, DOL iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Mustafa Ekici ve DOL iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği  sürece Mustafa Ekici ve  DOL iştiraki olan tüm şirketlerin  kendisi ile  internet, telefon, SMS,  vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması,  paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Mustafa Ekici ve DOL iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Mustafa Ekici’nin müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine  iletebilir.
13.14. Mustafa Ekici, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Mustafa Ekici’ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Mustafa Ekici ve Mustafa Ekici web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
13.15. Mustafa Ekici web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Mustafa Ekici web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
13.16. Mustafa Ekici, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Mustafa Ekici web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
13.17. Mustafa Ekici, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
13.18. Taraflar, Mustafa Ekici’ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
13.19. Mustafa Ekici, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye iş bu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber  bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
14. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Mustafa Ekici tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Mustafa Ekici üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
15. İhtilaflerin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Kayseri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
16. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.