Oluşturacağınız bir parolanın “güçlü” kabul edilebilmesi için aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

  • 8 karakterden az olmamalıdır.
  • Harflerin yanı sıra, rakamlar ve “?, @, !, #, %, +, -, *, %” gibi özel karakterler içermelidir.
  • Büyük ve küçük harfler bir arada kullanılmalıdır.

Bu şekilde oluşturulan bir parolanın güçlü bir parola olduğunu söyleyebiliriz.